Legemiddelverket.no har fått responsivt design slik at nettsidene fungerer like bra på mobil, nettbrett og pc. Vi har jobbet mye med å forbedre brukervennligheten, blant annet på bakgrunn av brukerundersøkelser og erfaringer fra andre helseetater. Nettsidene er utviklet av Direktoratet for e-helse.

De nye nettsidene støttes ikke av alle eldre nettlesere. Brukere av Internet Explorer 9 eller eldre oppfordres til å bytte til en nyere nettleser.

Nye adresser og nye lenker

Nye nettsider betyr nye adresser til mange enkeltsider. Andre etater og organisasjoner oppfordres til å sjekke sine lenker til legemiddelverket.no.

Legemiddelsøk får et eget nettsted

Av ulike grunner har det i denne omgang ikke vært mulig å videreutvikle Legemiddelsøk som en del av legemiddelverket.no. Derfor er søketjenesten blitt skilt ut på et eget nettsted: legemiddelsok.no.

Nyhetsbrev i stedet for nyhetsvarsel

Det har også vært utfordringer med å videreføre dagens tjeneste med nyhetsvarsler på e-post. I stedet kan brukerne abonnere på et eget nyhetsbrev når vi lanserer de nye nettsidene. De som tidligere har abonnert på nyhetsvarsel vil motta nyhetsbrev i fremtiden. I tillegg vil det selvsagt være mulig å registrere nytt abonnement via legemiddelverket.no.

Pasientinformasjon på helsenorge.no

Legemiddelverket.no rendyrkes som et nettsted for profesjonelle brukere. Faste sider med informasjon til pasienter/innbyggere vil heretter bare ligge på helsenorge.no​. Vi publiserer imidlertid en del nyhetssaker som er relevante for pasienter. Disse nyhetssakene vil bli publisert på legemiddelverket.no på samme måte som i dag.​

​Fant du det du lette etter?