​Azitromycin er et antibiotikum som brukes i behandling av infeksjoner, som for eksempel mykoplasmalungebetennelse og kjønnssykdommer, som klamydia og gonoré. 

Rasjonering innføres for å sikre at pasienter som har behov for azitromycin får det. Det betyr at apotekene ikke kan levere ut azitromycin på hvit resept. Det gjøres unntak for øyedråper og for hvite resepter som er skrevet ut før 31. mars 2020. De kan ekspederes på apotek som normalt.

Ved infeksjoner med mycoplasma genitalium tillates salg av azitromycin på hvit resept.
Nøyaktig diagnose må være skrevet på resepten.

Det finnes en rekke alternativer til azitromycin. Pasienter som har hvite resepter skrevet ut etter 31. mars 2020, skal henvises til lege for å få annen behandling. Det er ingen restriksjon for blå resept.

Ved infeksjoner med mycoplasma genitalium tillates salg av azitromycin på hvit resept. Nøyaktig diagnose må være skrevet på resepten.

Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra tirsdag 31. mars kl. 13:00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Rasjonering gjelder for både helsepersonell og enkeltpasienter, men ikke for helseinstitusjoner eller skipsmedisin. Legemiddelverket presiserer at helseinstitusjon i denne sammenheng vil si en institusjon som har inneliggende pasienter (sykehus, sykehjem).

Råd til pasienter

  • Din hvite resept er kun gyldig hvis den er skrevet ut før 31. mars. 
  • Ta kontakt med legen din hvis du lurer på om du må få ny behandling.
  • Azitromycin på blå resept har ingen restriksjoner.

Råd til apotek

  • Det gjøres unntak for øyedråper og for hvite resepter som er skrevet ut før 31. mars 2020. 
  • Pasienter som kommer med hvite resepter skrevet ut etter 31. mars 2020, skal henvises til lege for å få annen behandling. 
  • Det er ingen restriksjon for blå resept.
  • Grossister skal ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.

Råd til leger

 
​Fant du det du lette etter?