​Deksametason er et betennelsesdempende legemiddel. Vi presiserer at rasjoneringen kun gjelder deksametason til systemisk bruk, det vil si tabletter (ATC-gruppe H02AB02) og ikke deksametason til lokal bruk f. eks. i øyedråper. 

Det er pr. 09.10.20 ikke lenger mangel på Dexametason 1 mg tabletter, 20 stk "Abcur".
 
Det er bare helseinstitusjoner og pasienter med blå resept som kan få utlevert deksametason, og det kan utleveres for maks tre måneders forbruk av gangen.
 
Med helseinstitusjoner menes det sykehus, sykehjem med inneliggende pasienter, dagkirurgi og annen poliklinikk uten inneliggende pasienter, herunder pasienter som får deksametason i forbindelse med IVF-behandling. På hvite resepter utstedt fra nevnte helseinstitusjoner skal det kun utleveres for maks én måneds forbruk av gangen.

Det er også innført meldeplikt, noe som betyr at legemiddelgrossister ikke kan selge deksametason ut av Norge uten at det er godkjent av Legemiddelverket.
 
Rasjoneringen ble innført 17. juni kl. 13.00. Legemiddelverket mener det er behov for å opprettholde rasjoneringen, men vedtaket vil bli vurdert på nytt i løpet av året. Deksametason ble oppført på meldepliktlisten 16. juni kl. 20.00.

Råd til leger 

  • Inntil videre kan deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept, samt hvit resept dersom de utstedes av klinikk/poliklinikk/dagkirurgi.
  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.
Råd til apotek
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.
  • Apoteket skal kun utlevere deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) for maks tre måneders forbruk av gangen, dersom pasienten har blå resept.
  • Etter hvit resept fra klinikk/poliklinikk/dagkirurgi kan apotekene levere ut minstepakning på 20 tabletter eller tilsvarende én måneds forbruk.
  • Pasienter som kommer for å hente ut deksametason til systemisk bruk på hvit resept må henvises tilbake til legen.
  • Apoteket oppfordres til å følge med på at det har gått minst to måneder mellom hvert uttak på blå resept.

Råd til pasienter

  • Inntil videre får du bare utlevert deksametason tabletter på blå resept og for maks tre måneders forbruk av gangen.
  • Ta kontakt med legen din dersom du fikk hvit resept på deksametason tabletter før 17. juni og skal hente den ut på apoteket. 
​Fant du det du lette etter?