​Deksametason er et betennelsesdempende legemiddel. Vi presiserer at rasjoneringen kun gjelder deksametason til systemisk bruk, det vil si tabletter (ATC-gruppe H02AB02) og ikke deksametason til lokal bruk f. eks. i øyedråper. 


- Forsyningssituasjonen for deksametason er god, men for å hindre hamstring og legemiddelmangel innføres det rasjonering i apotek. Det er bare helseinstitusjoner og pasienter med blå resept som får, og det kan utleveres maks tre måneders forbruk av gangen, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Med helseinstitusjoner menes det sykehus, sykehjem med inneliggende pasienter, dagkirurgi og annen poliklinikk uten inneliggende pasienter, herunder pasienter som får deksametason i forbindelse med IVF-behandling.

Det er også innført meldeplikt, noe som betyr at legemiddelgrossister ikke kan selge deksametason ut av Norge uten at det er godkjent av Legemiddelverket.

Rasjoneringen gjelder fra 17. juni kl. 13.00. Vedtaket om rasjonering oppheves så snart vi mener forsyningssituasjonen er stabil. Deksametason ble oppført på meldepliktlisten 16. juni kl. 20.

Råd til leger 

  • Inntil videre kan deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept.
  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.
Råd til apotek
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.
  • Apoteket skal kun utlevere deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) for maks tre måneders forbruk av gangen, dersom pasienten har blå resept.
  • Etter resept fra klinikk/poliklinikk/dagkirurgi kan apotekene levere ut minstepakning på 20 tabletter. 
  • Apoteket oppfordres til å følge med på at det har gått minst to måneder mellom hvert uttak.
  • Pasienter som kommer for å hente ut deksametason til systemisk bruk på hvit resept må henvises tilbake til legen. 

Råd til pasienter

  • Inntil videre får du bare utlevert deksametason tabletter på blå resept og for maks tre måneders forbruk av gangen.
  • Dersom du før rasjoneringen startet har fått deksametason tabletter på hvit resept og skal hente den ut på apoteket så må du ta kontakt med legen din. 


​Fant du det du lette etter?