​Den unormalt store etterspørselen etter insulin gjør at grossistene har problemer med å få varer raskt nok ut til apotek. Myndighetene må derfor sette inn tiltak for å styre utleveringen av dette legemidlet slik at alle pasienter som trenger insulin får det de skal ha. Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra lørdag 14. mars fra kl. 13:00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Dette betyr at apotekene ikke skal utlevere insulin og insulinanaloger under ATC-koden A10A for mer enn én måneds forbruk av gangen. Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig. Apoteket må selv tilpasse det som leveres ut til enkeltpasienter slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Rasjonering gjelder for enkeltpasienter og for institusjoner. Rasjonering gjelder ikke for helseinstitusjoner som har inneliggende pasienter (sykehus, sykehjem) og skipsmedisin.

Råd til diabetespasienter:

  • Inntil videre får du ikke utlevert mer enn til én måneds forbruk.

Råd til apotek:

  • Apotekene skal ikke utlevere insulin eller insulinganaloger under ATC-koden A10A for mer enn én måneds forbruk av gangen. 
  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.
  • Apoteket må selv tilpasse insulin som ekspederes slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Råd til leger:

  • Vær nøye med å angi doseringsintervall for insulin på resepten
​Fant du det du lette etter?