Metformin brukes i behandling av diabetes type-2. ​Reduserte forsyninger kombinert med stort salg gjør at noen apotek har gått midlertidig tomme for metformin. 

Rasjonering er et tiltak for å styre utleveringen av dette legemidlet slik at alle pasienter som trenger metformin får det de skal ha. Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra lørdag 14. mars kl. 16.00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Dette betyr at apotekene ikke skal utlevere metformin for mer enn én måneds forbruk av gangen. Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig. Apoteket må selv tilpasse det som leveres ut til enkeltpasienter slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Rasjonering gjelder for enkeltpasienter og for institusjoner. Rasjonering gjelder ikke for helseinstitusjoner som har inneliggende pasienter (sykehus, sykehjem) og skipsmedisin.

Råd til pasienter med diabetes type-2:

 • Inntil videre får du ikke utlevert mer enn til én måneds forbruk.

Råd til apotek:

 • Apoteket skal ikke utlevere metformin til mer én måneds forbruk av gangen. 
 • Apoteket må selv tilpasse slik at antall tabletter som leveres ut til enkeltpersoner stemmer overens med én måneds forbruk.

 • Metformin doseres 1, 2 eller tre ganger daglig. Her er eksempel med 100 tablett pakning:

  • Ved dosering 1 gang i døgnet: Anbrudd

  • Ved dosering 2 ganger i døgnet: Anbrudd

  • Ved dosering 3 ganger i døgnet: Ikke anbrudd. 

 • Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.

Råd til legen:

 • Vær nøye med å angi dosering på resepten.
Oversikt over legemidler som følges nøye på grunn av korona-situasjonen.
​Fant du det du lette etter?