​Den unormalt store etterspørselen gjør at grossistene har problemer med å få varer raskt nok ut til apotek. Myndighetene må derfor sette inn tiltak for å styre utleveringen av dette legemidlet slik at alle pasienter som trenger prednisolon får det de skal ha. Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra mandag 16. mars kl. 12.00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Dette betyr at apotekene kun skal utlevere prednisolon for inntil én måneds forbruk av gangen. Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig. Det skal gå minimum 21 dager mellom hvert uttak. Apoteket må selv tilpasse det som leveres ut til enkeltpasienter slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Rasjonering gjelder for enkeltpasienter og for institusjoner. Rasjonering gjelder ikke for helseinstitusjoner som har inneliggende pasienter (sykehus, sykehjem) og skipsmedisin.

Råd til pasienter:

  • Inntil videre får du ikke utlevert mer enn for inntil én måneds forbruk av gangen.

Råd til apotek:

  • Apoteket skal kun utlevere prednisolon for inntil én måneds forbruk av gangen. 
  • Apoteket må selv tilpasse antall tabletter som ekspederes slik at det stemmer overens med én måneds forbruk (anbrudd).
  • Apoteket må sjekke utleveringsdato og sørge for at det går minimum 21 dager mellom hvert uttak. 
  • Grossist skal ikke levere større mengder til enkelte apotek enn det som er normalsalget.

Råd til legen:

  • Vær nøye med å angi dosering på resepten.
​Fant du det du lette etter?