Dersom
  • det ikke er mulig å flytte viktige funksjoner innen gjeldende tidsfrist, 
  • nødvendige endringssøknader vil bli innsendt for sent til å bli godkjent i tide, 
  • det vurderes å stoppe produksjonen av legemidlet, 
  • eller det er andre utfordringer som kan forårsake en mangelsituasjon av legemidlet i Norge, 
ber vi MT-innehavere og andre relevante aktører kontakte Legemiddelverket.

Vi har stor forståelse for at situasjonen rundt brexit er krevende. Vi ønsker en tett dialog for å finne gode løsninger sammen.
​Fant du det du lette etter?