Frem til nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hatt ansvaret for produktregelverket for elektromedisinsk utstyr. ​

Regjeringen besluttet å samle hele forvaltningsansvaret for produktregelverket for medisinsk utstyr hos Legemiddelverket med virkning fra 8. mars 2019 . 

Overføringen inkluderer også ansvaret for reglene om gjenbruk av medisinsk engangsutstyr, krav til egentilvirkning/sammenstilling av medisinsk utstyr og meldeplikten for uønskede hendelser med bruk av medisinsk utstyr.  

Den norske forvaltningen av regelverket om medisinsk utstyr vil nå samsvare med organisering av myndighetsansvaret i øvrige EU/EØS-stater.

Se mer detaljert informasjon om overføringen av forvaltningsansvaret


​Fant du det du lette etter?