Direktør Audun Hågå forteller at det er flere grunner til at valget falt på Strømsveien 96.

- Bygget har et godt fotavtrykk som legger til rette for gode arbeidsplasser med utstrakt samhandling, samtidig som vi ønsker å komme nærmere et kommunikasjonsknutepunkt og våre samarbeidspartnere, sier han.

Bygget, som eies av Entra eiendom, har tidligere huset Miljødirektoratet. Nå skal bygget strippes ned til reisverket, før det blir bygget opp igjen med lyse og moderne løsninger både innvendig og utvendig. 

- Planen er at vi skal være på plass i årsskiftet 2016/2017. Nå gleder vi oss til å starte jobben med å utforme arealene etter våre ønsker og behov. Dette tror jeg skal bli veldig bra, sier Hågå.

Les mer: nyhet fra Entra 21.01.2015