Forhåndsvarselet gjør rede for hvilke forhold på tilsynsmøte vi mener ikke var i overensstemmelse med reklameregelverket.

Hovedformål med tilsynet er at vi ønsker å bidra til å sikre:

  • Trygg bruk av legemidler
  • Etterlevelse av refusjonsreglene

Markedsføringen skal være balansert med hensyn til nytte og risiko, og informasjonen skal være i henhold til godkjent preparatomtale.

Kan stoppe reklamen

Ved overtredelse av bestemmelsene kan Statens legemiddelverk ved enkeltvedtak kreve at firmaet stanser bruken av reklamen og at det eventuelt skal sendes en beriktigelse, jf. legemiddelforskriften § 13-10. Ved gjentatte overtredelser kan Statens legemiddelverk forby all reklame for vedkommende legemiddel for kortere eller lengre tid eventuelt gi et permanent forbud.

 

I lys av tilbakemeldingen fra firmaet på forhåndsvarselet vil vi vurdere hvilke tiltak som er nødvendige i medhold av denne bestemmelsen.

​Fant du det du lette etter?