​I sine tilbakemeldinger til Legemiddelverket beskriver Stavanger kommune sine erfaringer med multidoseleveransene fra NMD-apoteket. Feilene i multidose fra Vitusapotek AB28 indikerer kvalitetssvikt på flere områder. 

- Vi har foreløpig ikke fullstendig oversikt over omfanget av disse hendelsene. Det er derfor vi nå har varslet tilsyn for å se på om nødvendige systemer er på plass slik at multidosepasienter kan være trygge på at de får legemidler slik legen har bestemt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Legemiddelverket følger opp tiltak med NMD fortløpende.

Multidose skal være trygt

Det er rapportert om enkelte alvorlige hendelser som kan skyldes at pasienter ikke har fått nødvendige legemidler. Stavanger kommune som koordinerer kontrakten på vegne av de berørte kommunene, har bedt helsetjenesten om å rapportere avvik.  Legemiddelverket blir fortløpende orientert om disse.

Legemiddelverket har varslet tilsyn i uke 12 og 13 med både NMD Vitusapotek AB28 og deres pakkeleverandør Farmaka. Formålet er å kontrollere at ressurser, rutiner og kvalitetssystemer er på plass slik at pasienter som får multidose skal være trygge på at de får legemidler slik som legen har bestemt.

Involverer flere myndigheter

Legemiddelverket har tilsynsansvar for apotek, grossister og produsenter i legemiddelforsyningskjeden. Helsedirektoratet har ansvaret for regelverket for legemiddelhåndtering i helsetjenesten. Helsetilsynet fører tilsyn via fylkesmennene med den kommunale helsetjenesten. Legemiddelverket samarbeider med både Helsedirektoratet og Helsetilsynet i denne saken. 

Se også:
​Fant du det du lette etter?