​​​​​Grossister må finne andre leverandører innen EU/EØS

I Norge har legemidler som har vært omsatt etter godkjenningsfritak, i stor grad vært importert fra UK. Grossistene må nå finne andre leverandører innen EU/EØS. 

I en overgangsperiode innvilger Legemiddelverket enkeltsøknader om godkjenningsfritak selv om søkeren (feilaktig) refererer til MT i UK, men slike søknader blir innvilget under forutsetning av at produktet skaffes fra et EU-/EØS land. 

Veterinær og fiskehelsebiologer oppfordres imidlertid til ikke lenger å oppgi UK/Storbritannia/England under det aktuelle punktet i søknadene om godkjenningsfritak. 

Det kan unntaksvis tillates bruk av legemidler fra UK

Mattilsynet har likevel åpnet for at det unntaksvis kan tillates bruk av legemidler importert fra UK til matproduserende dyr. Kriteriene for dette er at legemidlene er essensielle for dyrehelsen/dyrevelferden, ikke kan skaffes fra EU/EØS-land og tidligere har vært importert fra UK. 

Grossister kan henvende seg til Legemiddelverket om nødvendige legemidler som de ikke kan skaffe fra andre land. Legemiddelverket vil fortløpende vurdere slike henvendelser og lage en unntaksliste over legemidler som ingen grossister kan skaffe fra EU/EØS og som derfor tillates importert fra UK. 

Dersom minst én grossist kan skaffe det aktuelle legemidlet (eller tilsvarende) fra EU/EØS, vil det aktuelle preparatet ikke bli satt på listen. Listen vil bli publisert på Legemiddelverkets hjemmeside, og informasjon vil også bli sendt til grossistene. Legemidler til matproduserende dyr kan dermed kun tas inn fra UK hvis de står på unntakslisten.

Legemidler innført fra UK før Brexit kan likevel fortsatt utleveres til bruk på matproduserende dyr.​

Foreløpig har Legemiddelverket vurdert følgende legemidler:

  • ​​Magniject injeksjonsvæske 25 %
  • Closamectin påhellingsvæske 5 + 200 mg
  • Fasinex 240 mikstur 24 %
  • Fasinex mikstur 5 %
  • Opticlox øyesalve 16,7 %

Alle disse, eller tilsvarende, kan imidlertid skaffes fra EU/EØS av minst én grossist. Apotek1-kjeden kan skaffe alle. Det er derfor foreløpig ikke oppført noen aktuelle legemidler på unntakslisten

​Fant du det du lette etter?