​Meflokin brukes for å forebygge og behandle malaria og selges under produktnavnet Lariam. Risikoen for psykiske reaksjoner er kjent fra før. For å sikre at pasienter får tilstrekkelig informasjon om denne type bivirkninger finnes det et pasientkort som legen skal levere ut til pasienten ved forskrivning av Lariam. Bivirkninger kan oppstå og vedvare i flere måneder etter at behandlingen med legemidlet er avsluttet på grunn av den lange halveringstiden til meflokin.

Råd til leger

 • Meflokin skal ikke brukes som malariakjemoprofylakse hos pasienter som har eller har hatt psykiske problemer
 • Behandling med meflokin skal avsluttes umiddelbart og erstattes av annen malariakjemoprofylakse ved tegn på psykiske reaksjoner
 • Rådgivning av pasienten:
  • Fortell pasienten at psykiske bivirkninger kan oppstå ved bruk av meflokin
  • Be pasienten om å lese pakningsvedlegget
  • Lever ut pasientkort med informasjon
  • Informer pasienten om å avslutte behandlingen med meflokin og oppsøke lege umiddelbart dersom psykiske reaksjoner eller endringer i mental status oppstår under meflokinkjemoprofylakse
 • Meld bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Råd til pasienter

Et «Kjære helsepersonell-brev» er sendt ut  til allmennleger, leger innen infeksjonsmedisin og apotek. 

​Fant du det du lette etter?