​Meflokin brukes for å forebygge og behandle malaria og selges under produktnavnet Lariam. Risikoen for nevropsykiatriske bivirkninger er kjent fra før. For å sikre at pasienter får tilstrekkelig informasjon om denne type bivirkninger er det nå utviklet et pasientkort som legen skal levere ut til pasienten ved forskrivning av Lariam.

Bivirkninger kan oppstå og vedvare i flere måneder etter at behandlingen med legemidlet er avsluttet på grunn av den lange halveringstiden til meflokin.

Råd til leger

 • Meflokin skal ikke brukes som malariakjemoprofylakse hos pasienter som har eller har hatt psykiatriske forstyrrelser
 • Behandling med meflokin skal avsluttes umiddelbart og erstattes av annen malariakjemoprofylakse ved tegn på nevropsykiatriske reaksjone
 • Rådgivning av pasienten:
  • Gi fullstendig beskrivelse av den nevropsykiatriske profilen av meflokin
  • Be pasienten om å lese pakningsvedlegget
  • Lever ut pasientkort med informasjon
  • Informer pasienten om å avslutte behandlingen med meflokin og oppsøke lege umiddelbart dersom nevropsykiatriske reaksjoner eller endringer i mental status oppstår under meflokinkjemoprofylakse
 • Meld bivirkninger på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter

 • Les pakningsvedlegget
 • Dersom du opplever selvmordstanker, selvskading, alvorlig angst, rastløshet, forvirring, mistenksomhet overfor andre, sansebedrag (hallusinasjoner), depresjon eller endringer i sinnstilstand når du bruker Lariam, skal slutte å ta tablettene og oppsøke lege raskt
 • Du kan melde bivirkninger via meldeskjema på nett

Det sendes ut et «Kjære helsepersonell-brev» vedlagt preparatomtale, pakningsvedlegg, sjekkliste for forskriver samt pasientkort til allmennleger, leger innen infeksjonsmedisin. Brevet er også sendt til apotek.

​Fant du det du lette etter?