▼Revlimid brukes i behandling av benmargskreft. Etter legemiddelet kom på markedet er det rapportert tilfeller med reaktivering av Hepatitt B-virus (HBV). Nå revideres anbefalingene for bruk av ▼Revlimid.

Råd til leger/helsepersonell:

  • HBV-status bør fastslås før oppstart av behandling med Revlimid.
  • Spesialister innen behandling av hepatitt B skal konsulteres for pasienter som tester positivt for HBV-infeksjon.
  • Pasienter med tidligere HBV-infeksjoner bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på virusreaktivering, inkludert aktiv HBV-infeksjon, under behandlingen.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til Hematologer, onkologer, sykehusapotek og RELIS..

​Fant du det du lette etter?