Bakgrunn

Lenvatinib er et nytt legemiddel til behandling av voksne med progressiv, lokalavansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktær overfor radioaktivt jod (RAI).

Legemiddelfirmaet har søkt om forhåndsgodkjent refusjon på blå resept for lenvatinib.

Legemiddelverket har vurdert nytten og samfunnskostnadene ved å ta i bruk lenvatinib. Levatinib kan utsette videre spredning av kreften sammenliknet med dagens behandling med sorafenib (Nexavar). Med dagens pris for levatinib er imidlertid kostnaden for denne mereffekten høyere enn det som regnes for kostnadseffektiv behandling.

Les refusjonsrapporten for Lenvima.

​Fant du det du lette etter?