Inntil videre har etterspørselen blitt dekket opp med parallellimportert Lescol fra Orifarm. Orifarm melder imidlertid 18.09.2017 om at de ikke lenger vil kunne dekke opp for etterspørselen.

Lescol inneholder virkestoffet fluvastatin som er indisert til voksne med primær hyperkolesterolemi eller kombinert dyslipidemi, samt som sekundær profylakse mot koronar hjertesykdom. Alternativ behandling for denne pasientgruppen, vil være andre serumkolesterolsenkende legemidler.

Nyretransplanterte pasienter

Hjerte-/karsykdom er den vanligste årsaken til død etter nyretransplantasjon. Hyperlipidemi er medvirkende årsak til utvikling av hjerte-/kardød. Nyretransplanterte skal i utgangspunktet behandles med et statin, og fluvastatin er det siste tiåret brukt i terapeutisk behandling.

Råd til leger

  • Pasienter må informeres og tilbys et kolesterolsenkende legemiddel som kan erstatte Lescol. Ingen pasienter må bli gående uten behandling.
  • Nyretransplanterte pasienter som har fått behandling med Lescol 20 mg eller 40 mg, kan byttes til Lescol Depot 80 mg. Depotformuleringen tolereres vanligvis godt av transplanterte pasienter. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan pasienter som står på takrolimus byttes til atorvastatin 10 mg daglig. Behandlende lege bør da være klar over en viss fare for akkumulering av statinet, og det er derfor anbefalt å overvåke pasientens leverenzymer og kreatininkinase (CK). Pasienten må informeres om faren for disse bivirkningene inkludert rabdomyolyse.
  • Det er stor fare for interaksjoner mellom atorvastatin og ciklosporin A. Pasienter som er immunsupprimert med ciklosporin A, bør derfor byttes til pravastatin 20 mg daglig. Ved nedsatt nyrefunksjon bør startdosen reduseres til 10 mg daglig.

Råd til apotek

  • Pasienten må henvises til legen sin for å få annen behandling. Det er viktig at pasienter ikke går glipp av nødvendig behandling.

Råd til pasienter

  • Ta kontakt med legen din så snart som mulig for å få et alternativ til Lescol. Det er viktig at du får en annen tilsvarende behandling.

Dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende, kan utenlandske preparater med virkestoffet fluvastatin være tilgjengelig gjennom ordningen med spesielt godkjenningsfritak.

​Fant du det du lette etter?