Inntil videre har etterspørselen blitt dekket opp med parallellimportert Lescol fra Orifarm. Orifarm melder imidlertid 18.09.2017 om at de ikke lenger vil kunne dekke opp for etterspørselen.

Lescol (fluvastatin) er indisert til voksne med primær hyperkolesterolemi eller kombinert dyslipidemi, samt som sekundær profylakse mot koronar hjertesykdom. Alternativ behandling for pasienter som har brukt Lescol 20 eller 40 mg, er Lescol depot 80 mg eller et annet statin.

Nyretransplanterte pasienter

Fluvastatin har vært mye brukt hos nyretransplanterte. Alle nyretransplanterte skal vanligvis behandles med et statin, for å redusere risikoen for hjerte-/karsykdom.

Råd til leger

  • Unngå avbrudd i behandlingen. Bytt til Lescol Depot 80 mg eller til et annet statin.

  • Nyretransplanterte kan også bytte til depotformuleringen. Den tolereres vanligvis godt. 

  • Hvis økt dose Lescol ikke er aktuelt, kan pasienter som bruker takrolimus bytte til atorvastatin 10 mg daglig. På grunn av risiko for akkumulering av atorvastatin, bør pasientens leverenzymer og kreatininkinase (CK) overvåkes. Ved økende muskelstivhet eller muskelsmerter bør lege kontaktes. 

  • Det er stor fare for interaksjoner mellom atorvastatin og ciklosporin (Sandimmun). Alternativet hos pasienter som får ciklosporin er pravastatin 20 mg daglig. Ved nedsatt nyrefunksjon bør startdosen av pravastatin reduseres til 10 mg daglig.

Råd til apotek

  • Det er viktig å unngå avbrudd i behandlingen. Henvis pasienten til lege for å få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Det er viktig at du får annen medisin, slik at du ikke går uten behandling. Ta kontakt med legen din snarest mulig. 

Dersom det er spesifikke behov der markedsførte alternativer ikke er dekkende, kan utenlandske legemidler med virkestoffet fluvastatin være tilgjengelig gjennom ordningen med spesielt godkjenningsfritak.

​Fant du det du lette etter?