Levopidon (levometadon) har nylig fått markedsføringstillatelse i Norge. Levometadon har tidligere vært tilgjengelig som produkter uten markedsføringstillatelse. Begrunnelsen for valg av Levometadon er som regel at pasienter har fått hjertebivirkninger av høye doser vanlig metadon. 
 
Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig metadon. En pasient som skifter fra vanlig metadon til levometadon skal derfor halvere dosen (målt i mg). Dersom dosen ikke halveres kan det få fatale konsekvenser. 
 
For å hindre feildosering er flaskene med Levopidon merket med følgende tekst: 
"Advarsel. Fare for overdose. Dosering av levometadon er IKKE lik dosering av metadon"
 ​Fant du det du lette etter?