Legemiddelverket er kjent med at det forventes en økt bruk av apotekfremstilt Levometadon. Begrunnelsen for valg av Levometadon er som regel at pasienter får hjertebivirkninger av høye doser vanlig (racemisk) metadon.

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig (racemisk) metadon. En pasient som skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon skal derfor halvere dosen (målt i mg). Dersom dosen ikke halveres kan det få fatale konsekvenser.

For å hindre feildosering vil produsenten merke flaskene med følgende tekst:

"OBS: Levometadon tas i halv dose (målt i mg) sammenlignet med vanlig (racemisk) metadon."
​Fant du det du lette etter?