​Som følge av EU-regelverket har Legemiddelverket innført en registreringsordning for homøopatiske legemidler. Dette innebærer at fra 1. juli er det bare lov å omsette slike produkter som er registrert eller er søkt registrert i Norge innen 12. januar 2017. Legemidler som er registrert i annet EØS-land kan omsettes på grunnlag av innsendt søknad om norsk registrering inntil søknaden er avgjort.

Liste over tillatte produkter

Følgende preparater er registrert eller kan omsettes på grunnlag av innsendt søknad inntil søknaden er avgjort:

Listene inneholder ingen nye preparater, men enkelte av preparatene har endret navn. Ved endring av navn er det tillatt å omsette pakninger med nytt preparatnavn og pakninger med utgående preparatnavn i en overgangsperiode. Legemiddelverket vil publisere lister over preparater med endret navn inntil de homøopatiske legemidlene er registrert og merket med norsk registreringsnummer.

Reseptgruppe er oppgitt i de oppdaterte listene og er gjeldende fra 1.7.2017. Foreløpig er samtlige preparater reseptfrie (reseptgruppe F). Dersom Legemiddelverket ved behandling av søknad om registrering finner grunnlag for å endre reseptgruppe for et preparat, vil listene bli oppdatert.  

Homøopatiske legemidler er framstilt av en eller flere homøopatiske stamløsninger. Enkelte produkter som er framstilt av en homøopatisk stamløsning finnes i mange fortynningsgrader, og på den ene listen er kun laveste fortynningsgrad oppgitt.
Listene vil bli jevnlig oppdatert.

Legemiddelverket har ikke registrert eller mottatt søknad om registrering av homøopatisk legemiddel til dyr.

Følgende foretak har produkter på listen:

  • Biologische Heilmittel Heel GmbH, Tyskland
  • DCG Nordic AB, Sverige
  • Pharmazeutische Fabrik Dr.Reckeweg & Co GmbH, Tyskland
  • Remedia Homöopathie Mag. Pharm. Robert Müntz GmbH, Østerrike
  • Sanum- Kehlbeck GmbH, Tyskland
  • Weleda AG, Tyskland

Homøopatiske legemidler som ikke er oppført på Legemiddelverkets liste

Legemiddelverket mener det er forsvarlig at grossister og apotek får en periode til å omstille seg.

Samtlige homøopatiske legemidler som er på det norske markedet, kan omsettes med dagens betingelser fram til 1.7.2017. For at apoteket skal kunne utlevere homøopatiske legemidler som ikke er på listen, kreves det søknad om godkjenningsfritak, jf. legemiddelforskriften § 2-5 fra lege.

Oppdatert: 23.06.2017

Publisert: 30.03.2017

​Fant du det du lette etter?