​Som følge av EU-regelverket har Legemiddelverket innført en registreringsordning for homøopatiske legemidler. Dette innebærer at fra 1. juli er det bare lov å omsette slike produkter som er registrert eller er søkt registrert i Norge innen 12. januar 2017. Legemidler som er registrert i annet EØS-land kan omsettes på grunnlag av innsendt søknad om norsk registrering inntil søknaden er avgjort.

Følgende preparater er registrert eller kan omsettes på grunnlag av innsendt søknad inntil søknaden er avgjort:

Homøopatiske legemidler er framstilt av en eller flere homøopatiske stamløsninger. Enkelte produkter som er framstilt av en homøopatisk stamløsning finnes i mange fortynningsgrader, og på den ene listen er kun laveste fortynningsgrad oppgitt.
Listene vil bli jevnlig oppdatert.

Følgende foretak har produkter på listen:

  • Biologische Heilmittel Heel GmbH, Tyskland
  • DCG Nordic AB, Sverige
  • Pharmazeutische Fabrik Dr.Reckeweg & Co GmbH, Tyskland
  • Remedia Homöopathie Mag. Pharm. Robert Müntz GmbH, Østerrike
  • Sanum- Kehlbeck GmbH, Tyskland
  • Weleda AG, Tyskland

Legemiddelverket har ikke registrert eller mottatt søknad om registrering av homøopatisk legemiddel til dyr.

Homøopatiske legemidler som ikke er oppført på Legemiddelverkets liste

Legemiddelverket mener det er forsvarlig at grossister og apotek får en periode til å omstille seg.

Samtlige homøopatiske legemidler som er på det norske markedet, kan omsettes med dagens betingelser fram til 1.7.2017. For å kunne bruke et homøopatisk legemiddel som ikke er på Legemiddelverkets liste etter denne dato, må lege søke om godkjenningsfritak, jf. legemiddelforskriften § 2-5.