Som følge av oppdateringen er to nye legemidler ført opp på listen:

​ATC-gruppe
​Legemiddel
​Aktuelle formuleringer
​B01AB04
​Dalteparin
​Alle
​B01AB05
​Enoksaparin
​Alle
Endringene i listen trer i kraft umiddelbart. Det er ønskelig at grossistene implementerer og oppdaterer beredskapslagre så fort som mulig, og senest innen 12 måneder fra forskriftens ikrafttredelse.
Legemiddelverket vil fastsette ny maksimal AIP for de aktuelle legemidlene med virkning fra 1. april 2020.
 
​Fant du det du lette etter?