Mykofenolatmofetil og mykofenolat brukes for å forhindre avstøtning etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjoner. I Norge er produktene Mykofenolat Accord, Myfortic, Myfenax, Myophenolatemofetil Accord og CellCept markedsførte.

Pasientene som utviklet bronkiektasi (utvidelse av lungenes bronkier) hadde vedvarende hoste med oppspytt og gjentatte luftveisinfeksjoner.  Det er også rapportert om noen fatale tilfeller av fibrose i lungevevet.

Hypogammaglobulinemi (redusert mengde antistoffer i blodet) er en tilstand som gir svekket immunapparat og kan føre til hyppige infeksjoner.

Mykofenolatmofetil omdannes til mykofenolat. De nye advarslene gjelder derfor både produkter som inneholder mykofenolat og mykofenolatmofetil.

Råd til leger:

  • Pasienter som utvikler hoste og dyspné bør utredes raskt.
  • Tiden fra behandlingsstart til utvikling av bronkiektasi kan variere fra et par måneder til flere år.
  • Mengden immunglobulin i serum bør måles hos pasienter som utvikler tilbakevendende infeksjoner.
  • Bytte fra mykofenolatmofetil/mykofenolat til et annet immundempende legemiddel har i noen tilfeller bedret symptomene.
  • Meld mistenkte bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Produktinformasjonen for CellCept blir nå oppdatert, og det er sendt et Kjære Helsepersonell-brev til transplantasjonsspesialister, sykehusapotek, revmatologer og RELIS.

​Fant du det du lette etter?