​Dette er de viktigste oppgavene for 2019:

Medisinsk utstyr

Legemiddelverket får flere arbeidsoppgaver og styrker bemanningen knyttet til medisinsk utstyr som følge av nytt regelverk på området. Dette gjelder blant annet veiledning og tilsyn av markedsaktørene og teknisk kontrollorgan.

Bivirkningsmelding for helsepersonell

Løsningen for elektronisk melding av bivirkninger skal videreutvikles til også å omfatte de vaksiner, kosttilskudd, kosmetikk og medisinsk utstyr.

Generisk konkurranse

Legemiddelverket skal vurdere ulike alternativ for å styrke den generiske konkurransen i situasjoner hvor maksimalprisen (maksimal AUP) av ulike årsaker er blitt like lav som trinnpris.

Enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon

Legemiddelverket skal realisere en løsning for bruk av strukturert legemiddelinformasjon i digitale kanaler. Dette skal skje i samarbeid med de fire regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse.

Legemiddelinformasjon til helsepersonell

Legemiddelverket skal arbeide for at legemiddelinformasjon som helsepersonell trenger i enda større grad dekkes gjennom godkjenningsprosessen for legemidler. Dette gjelder eksempelvis informasjon om seponering, relativ effekt i forhold til annen behandling og informasjon om hvorvidt legemidler kan deles/knuses.

Nordisk samarbeid

Legemiddelverket skal følge opp planer om samarbeid knyttet til metodevarsling, pris og legemiddelberedskap.

Narkotikaforskriften

Legemiddelverket skal foreslå endringer i narkotikaforskriften for å klargjøre krav om legeerklæring for medbringing av legemidler til personlig bruk når legemidlene har narkotisk innhold.

CBD-produkter og produkter basert på industriell hamp

Legemiddelverk og Mattilsynet skal sammen gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes innenfor gjeldende regelverk for å bruke, importere, markedsføre og produsere (unntatt dyrking) produkter med cannabidiol (CBD) og produkter basert på industriell hamp.

Nikotinprodukter

Legemiddelverket skal utrede en ny bevillings- eller registreringsordning for produksjon, import og eksport av nikotinprodukter og nikotinråstoff, avgrenset mot legemidler.

Les hele tildelingsbrevet
 

​Fant du det du lette etter?