Forventet levering for Albyl-E er foreløpig uviss. Forventet levering for Acetylsalisylsyre er i august 2017, men med ustabile leveranser frem til september.

Acetylsalisylsyre (virkestoffet) brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karlidelser hos pasienter som lider av stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter) eller pasienter med andre risikoer for hjerte- og karlidelser som for eksempel høyt kolesterol. Acetylsalisylsyre brukes også til å forebygge dannelsen av blodpropper etter visse hjerteoperasjoner for å utvide blodårene eller hindre blokkerte blodårer.

I 2016 fikk 368 000 pasienter acetylsalisylsyre, og et avbrudd i behandlingen vil være svært alvorlig for enkelte pasientgrupper. Det er derfor viktig at pasienter fortsetter behandlingen. Dette gjelder særlig de som har hatt akutt hjerte- og karlidelser og de som er blitt blokket og har fått satt inn stent.

For å unngå en mangelsituasjon åpnes det nå opp for at grossister skal få best mulig anledning til å skaffe nok acetylsalisylsyre til det norske markedet. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut acetylsalisylsyre i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig forlenget til 30.09.2017.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Disse kan også ha en annen styrke og/eller legemiddelform.
 • Om 75 mg enterotabletter er utilgjengelige, kan 160 mg enterotabletter brukes. Skriv gjerne på resepten at bytte til 160 mg kan gjøres på apoteket.
 • Dersom pasienten har høy risiko for bivirkninger fra mage- og tarm kan 160 mg annenhver dag være et alternativ.
 • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever derfor kun ut én pakning per kunde.
 • Om det ikke er mulig å skaffe nok pakninger med 100 enterotabletter, kan apoteket gjøre anbrudd og levere ut 30 enterotabletter per kunde for å dekke etterspørselen i perioden med mangel.
 • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
 • De utenlandske pakningene kan ha en annen styrke og/eller legemiddelform.
 • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for acetylsalisylsyre og gi det til kunden.
 • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske preparatene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.
 • Acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter kan erstattes med acetylsalisylsyre 160 mg enterotabletter dersom 75 mg ikke kan skaffes. Legen bør kontaktes på forhånd eller få beskjed i etterkant om at styrken er endret.
 • Ved ekspedering av multidoseresepter kan acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter byttes ut med acetylsalisylsyre 160 mg enterotabletter. Det bør informeres om at bytte har skjedd ved å legge ved en beskjed om dette.
 • Byttet tilbake til acetylsalisylsyre 75 mg enterotabletter må skje så snart denne styrken er tilgjengelig igjen.

Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Du kan få tilbud om en utenlandsk pakning på apoteket. De utenlandske pakningene kan ha en annen styrke og være av en annen type (annen legemiddelform) enn du er vant til.
 • Du kan få tilbud om acetylsalisylsyre enterotabletter 160 mg. Disse har ganske lik virkning som 75 mg, og det er liten fare for å få bivirkninger selv om dosen økes.
 • Byttet tilbake til acetylsalisylsyre enterotabletter på 75 mg må skje så snart denne styrken er tilgjengelig igjen.
​Fant du det du lette etter?