​Adalat Oros inneholder virkestoffet nifedipin. Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av høyt blodtrykk og angina.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut nifedipin 20 mg, 30 mg og 60 mg depottabletter, som doseres en gang daglig, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, Sveits, USA og Canada. Vedtaket er gyldig til 31.05.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med depottabletter med nifedipin 20 mg, 30 mg og 60 mg utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K74, K86, K87 og ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 12.11.2018

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 31.05.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Adalat Oros bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Om nifedipin depottabletter ikke kan skaffes, må det vurderes om pasienten må bytte til annen kalsiumkanalblokker

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med nifedipin
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Adalat Oros ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nifedipin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med legen dersom nifedipin depottabletter ikke kan skaffes for å finne et alternativ

Råd til pasienter 

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • På grunn av mangelen på Adalat Oros kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nifedipin på apoteket
 • Det kan være legen din behandler deg med et annet legemiddel dersom likeverdig legemiddel ikke kan skaffes
​Fant du det du lette etter?