​Adalat Oros inneholder virkestoffet nifedipin. Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av høyt blodtrykk og angina.

Legemidler som kan brukes i stedet

Nifenova depottabletter er likeverdig med Adalat Oros. Nifenova er tilgjengelig i styrkene 30 mg og 60 mg.

Det er liten/ingen tilgang til utenlandske pakninger tilsvarende Adalat Oros 20 mg depottabletter.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Adalat Oros 20 mg depottabletter må få annen behandling.
  • Tilsvarende legemiddel til Adalat Oros 30 og 60 mg vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apoteket eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
  • Kontakt lege dersom rekvirernt legemiddel eller tilsvarende ikke er tilgjengelig, slik at pasienten kan få en annen behandling.

Råd til pasienter 

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
  • Apotekene kan tilby deg Nifenova 30 og 60 mg depottabletter i stedet for henholdsvis Adalat Oros 30 og 60 mg depottabletter med tilnærmet samme innhold og virkning.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Oppdatert: 09.01.2020

Publisert: 12.11.2018

​Fant du det du lette etter?