​Adalat Oros inneholder virkestoffet nifedipin. Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av høyt blodtrykk og angina.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut kun nifedipin 20 mg depottabletter, som doseres en gang daglig, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, Sveits, USA og Canada. Vedtaket er gyldig til 01.09.2019.

Nifenova depottabletter er likeverdige legemidler. Nifenova kommer i styrkene 30 mg og 60 mg.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Adalat Oros 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
 • Nifenova depottabletter er tilgjengelig i styrkene 30 mg og 60 mg, og er likeverdige legemidler til henholdvsis Adalat Oros 30 mg og 60 mg.
 • Om nifedipin depottabletter ikke kan skaffes, må det vurderes om pasienten må bytte til annen kalsiumkanalblokker.

Råd til apotek

 • Tillatelsen til salg av utenlandske pakninger gjelder kun for Adalat Oros 20 mg.
 • Nifenova depottabletter er tilsvarende til Adalat Oros. Nifenova kommer i styrkene 30 mg og 60 mg.
 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de kan få utenlandsk pakning med nifedipin.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Adalat Oros ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nifedipin. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med legen for å finne et alternativ dersom nifedipin depottabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter 

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Adalat Oros kan du bli tilbudt om å bytte til Nifenova, eller utenlandske pakninger med nifedipin 20 mg på apoteket.
 • Kontakt lege dersom Adalat Oros, Nifenova eller utenlandske pakninger ikke kan skaffes. 

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med depottabletter med nifedipin 20 mg utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K74, K86, K87 og ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 12.11.2018

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.09.2019.

​Fant du det du lette etter?