​Adalat Oros og Nifenova inneholder virkestoffet nifedipin. Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av høyt blodtrykk og angina.

Legemidler som kan brukes i stedet

Nifenova depottabletter er likeverdige legemidler. Nifenova kommer i styrkene 30 mg og 60 mg. Det er mangel på Nifenova 60 mg depottabletter frem til midten av november 2019.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut kun nifedipin 60 mg depottabletter, som doseres en gang daglig, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, Sveits, USA og Canada. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Nifenova 60 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med nifedipin 60 mg depottabletter på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apoteket eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de kan få utenlandsk pakning med nifedipin 60 mg depottabletter.
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde.
 • Tillatelsen til salg av utenlandske pakninger gjelder kun for legemidler tilsvarende Nifenova 60 mg depottabletter.
 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Adalat Oros ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nifedipin. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få en annen behandling.

Råd til pasienter 

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Nifenova 60 mg depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nifedipin 60 mg depottabletter dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Nifenova 60 mg depottabletter som inneholder nifedipin 60 mg depottabletter kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K74, K86, K87 og ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 12.11.2018

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.12.2019.

​Fant du det du lette etter?