​Adalat Oros inneholder virkestoffet nifedipin. Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av høyt blodtrykk og angina.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut nifedipin 20 mg depottabletter, som doseres en gang daglig, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, Sveits, USA og Canada. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Adalat Oros 20 mg depottabletter igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.05.2019.

Hvis nifedipin 20 mg depottabletter i utenlandske pakninger ikke kan skaffes, må det vurderes om 30 mg depottabletter kan brukes, eller om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Adalat Oros 20 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Om nifedipin 20 mg depottabletter ikke kan skaffes, må det vurderes om pasienten kan bruke 30 mg nifedipin, eller om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med nifedipin
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Adalat Oros ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nifedipin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med legen for å finne et alternativ dersom nifedipin 20 mg depottabletter ikke kan skaffes
 • Det har vært solgt utenlandske retardtabletter med 20 mg nifedipin (Nifedipin-Ratiopharm 20 mg retardtabletten) som et alternativ til Adalat Oros 20 mg. Disse skal doseres to ganger daglig, og kan derfor ikke brukes

 Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • På grunn av mangelen på Adalat Oros 20 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nifedipin på apoteket
 • Det kan være legen din øker styrken til Adalat Oros eller behandler deg med et annet legemiddel

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med depottabletter med nifedipin 20 mg utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K74, K86, K87 og ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 18.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Adalat Oros 20 mg er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 31.05.2019.

​Fant du det du lette etter?