​Adalat Oros inneholder virkestoffet nifedipin. Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av høyt blodtrykk og angina.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut nifedipin 30 mg depottabletter, som doseres en gang daglig, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og Sveits. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Adalat Oros 30 mg depottabletter igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med depottabletter med nifedipin 30 mg utleveres på blå resept. Ekspeder de uregistrerte pakningene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K74, K86, K87 og ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 25.05.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Adalat Oros 30 mg er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 31.01.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Adalat Oros 30 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Om nifedipin 30 mg depottabletter ikke kan skaffes, må det vurderes om pasienten må bytte til annen kalsiumkanalblokker

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med nifedipin
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Adalat Oros ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nifedipin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med legen dersom nifedipin 30 mg depottabletter ikke kan skaffes for å finne et alternativ

Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • På grunn av mangelen på Adalat Oros 30 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nifedipin på apoteket
 • Det kan være legen din behandler deg med et annet legemiddel dersom likeverdig legemiddel ikke kan skaffes

 

​Fant du det du lette etter?