​Aktivt kull brukes ved matforgiftninger og andre alvorlige forgiftninger for å lokalt binde opp og frakte ut bakterier og giftstoffer fra mage-tarm. Ved enkelte akutte forgiftninger er aktivt kull en viktig del av behandlingen.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut aktivt kull i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.10.2017. 

Råd til leger

  • Pasienter som trenger aktivt kull, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger – legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Kull Abigo eller norsk pakningsvedlegg for Kohle-Compretten og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske preparatene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.