​Aktivt kull brukes ved matforgiftninger og andre alvorlige forgiftninger for å lokalt binde opp og frakte ut bakterier og giftstoffer fra mage-tarm. Ved enkelte akutte forgiftninger er aktivt kull en viktig del av behandlingen.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut reseptfritt aktivt kull i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.10.2017. Vedtaket gjelder mikstur og tabletter, slik at apotekene kan selge ut beholdning av utenlandske pakninger.

Råd til apotek

  • Utenlandske pakninger av aktivt kull bør ikke være tilgjengelig i selvvalget, men kun utleveres på forespørsel, for å være sikker på at kunden får tilstrekkelig med informasjon
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Kull Abigo eller norsk pakningsvedlegg for Kohle-Compretten og gi det til kunden ved utlevering av utenlandske pakninger
  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger, må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske preparatene. Dette kan gi risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette

Råd til leger

  • Pasienter som trenger aktivt kull, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?