​Akynzeo inneholder virkestoffene netupitant som forebygger forsinket kvalme og oppkast, og palonosetron som forebygger akutt kvalme og oppkast.

Akynzeo brukes til forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast forbundet med:

 • høyemetogen cisplatinbasert kjemoterapi mot kreft
 • moderat emetogen kjemoterapi mot kreft

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut netupitant/palonosetron 300 mg/0,5 mg harde kapsler, tilsvarende Akynzeo, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Akynzeo kan leveres, foreløpig satt til 15.11.2018.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med netupitant/palonosetron 300 mg/0,5 mg harde kapsler kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Akynzeo. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -53. ICD: -53.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 14.09.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.11.2018.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Akynzeo, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Råd til apotek

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med netupitant/palonosetron.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Akynzeo og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med netupitant/palonosetron. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Akynzeo eller utenlandsk pakning med netupitant/palonosetron ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Akynzeo kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med netupitant/palonosetron på apoteket.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?