​Akynzeo inneholder virkestoffene netupitant og palonosetron. Legemidlet virker forebyggende ved akutt og forsinket kvalme og ved oppkast hos voksne med kreft som får kjemoterapi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd tillatelse til salg av utenlandske pakninger med netupitant og palonosetron kapsler. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 21.10.2019.

I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Akynzeo kapsel bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med netupitant og palonosetron kapsler på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning av Akynzeo kapsel.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Akynzeo kapsel ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med netupitant og palonosetron kapsler. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Akynzeo kapsle kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med netupitant og palonosetron kapsler, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med netupitant og palonosetron kapsler kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

 • ICPC: -53.
 • ICD: -53.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 06.09.2019.

  Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 21.10.2019.

Publisert: 06.09.2019

​Fant du det du lette etter?