​Alvesco inneholder ciklesonid, som er et kortikosteroid som inhaleres i behandling av vedvarende astma hos voksne og ungdom over 12 år.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut ciklesonid 80 mikrog/dose og 160 mikrog/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er foreløpig gyldig til 31.01.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med ciklesonid 80 mikrog/dose og 160 mikrog/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må de uregistrerte pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: R96 og ICD: J45
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 16.11.2018

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 31.01.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Alvesco bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket
 • Det er begrenset tilgjengelighet av utenlandske pakninger, og det kan være at pasienter må bytte til andre inhalasjonssteroider for å få nødvendig behandling med kortikosteroider

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemidlet det er mangel på
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med ciklesonid
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Alvesco ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ciklesonid. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med legen dersom ciklesonid inhalasjonsaerosol ikke kan skaffes for å finne et alternativ

Råd til pasienter 

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • På grunn av mangelen på Alvesco kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ciklesonid inhalasjonsaerosol på apoteket
​Fant du det du lette etter?