Amoxicillin er et antibiotikum og inneholder virkestoffet amoksicillin.

​Leveringssituasjon

 • Amoxicillin Mylan 250 mg kapsler, 20 stk. Ny forsyning er ventet tilgjengelig fra 16.10.2020.
 • Amoxicillin Mylan 250 mg kapsler, 30 stk. Ny forsyning er ventet tilgjengelig fra 15.09.2020.
 • Amoxicillin Mylan 500 mg kapsler, 100 stk. Ny forsyning er ventet tilgjengelig fra 16.10.2020.
 • Amoxicillin Mylan 500 mg kapsler, 20 stk og 30 stk er tilbake på lager.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin 250 mg og 500 mg kapsler fra EU/EØS. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.12.2020. I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Amoxicillin 250 mg eller 500 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med amoksicillin på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Amoxicillin 250 mg og 500 mg kapsler.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Amoxicillin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Amoxicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Amoxicillin 250 mg og 500 mg kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med amoksicillin kapsler, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med amoxicillin kapsler kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

 • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99, U70, U71, U72
 • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.03.2020
  Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.09.2020.

Oppdatert: 22.07.2020

Publisert: 26.09.2019

​Fant du det du lette etter?