​​​Amoxicillin Mylan inneholder virkestoffet amoksicillin og er et antibiotikum.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin Mylan 250 mg og 500 mg kapsler.

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.07.2021.

Apotek  kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Amoxicillin 250 mg eller 500 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med amoksicillin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Amoxicillin 250 mg og 500 mg kapsler.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Amoxicillin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med amoxicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangelen på Amoxicillin 250 mg og 500 mg kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med amoksicillin kapsler, dersom de kan skaffes.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin Mylan kapsler som inneholder amoksicillin kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99, U70, U71, U72
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.03.2020

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.07.2021.

Oppdatert: 29.07.2021

Publisert: 26.09.2019

​Fant du det du lette etter?