​Antabus inneholder virkestoffet disulfiram og brukes til behandling av alkoholavhengighet.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at Teva Norway AS kan levere ut danske pakninger tilsvarende Antabus 200 mg brusetabletter. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.12.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Antabus brusetabletter bør få informasjon om at de kan få danske pakninger med disulfiram på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får danske pakninger av Antabus brusetabletter.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg for Antabus ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med disulfiram. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Antabus brusetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med disulfiram brusetabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Oppdatert: 16.09.2020

Publisert: 13.12.2019

​Fant du det du lette etter?