​​​​Apodorm inneholder virkestoffet nitrazepam som brukes i behandling av søvnvansker og ved visse former for epilepsi.

Legemidler som kan brukes istedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut nitrazepam i utenlandske pakninger, tilsvarende Apodorm 5 mg tabletter, fra EU/EØS-land. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.11.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger:

 • Pasienter som bruker Apodorm 5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med 5 mg nitrazepam tabletter på apoteket.
 • Utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • NB: Pasienter som bruker nitrazepam mot epilepsi må ikke få z-hypnotika (zopiklon/zolpidem) som alternativ behandling hvis Apodorm 5 mg tabletter ikke kan skaffes.

 Råd til apotek:

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med nitrazepam tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Apodorm ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nitrazepam. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • NB: Pasienter som bruker nitrazepam mot epilepsi må henvises til lege for å få alternativ behandling hvis Apodorm 5 mg tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter:

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Apodorm 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nitrazepam tabletter dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Apodorm 5 mg tabletter som inneholder nitrazepam kan utleveres på blå resept til pasienter som får palliativ behandling i livets sluttfase. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  o ICPC: -90
  o ICD: -90
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 07.05.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2021.

Oppdatert: 29.07.2021

Publisert: 18.06.2020

​Fant du det du lette etter?