​Aponova inneholder virkestoffet dipyridamol og brukes som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og TIA, enten alene eller sammen med acetylsalisylsyre.

Legemidler som kan brukes i stedet

Aponova er tilsvarende til Persantin Retard, som ble avregistrert 15.09.2019.

Legemiddelverket har bestemt at Alternova kan levere ut danske pakninger tilsvarende dipyridamol 200 mg depotkapsler. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.07.2020.

I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Aponova 200 mg depotkapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med dipyridamol 200 mg på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med dipyridamol 200 mg depotkapsler.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Aponova ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med dipyridamol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • På grunn av mangelen på Aponova 200 mg depotkapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med dipyridamol 200 mg depotkapsler dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med dipyridamol depotkapsler kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på nasjonalt varenummer, og §3a i FarmaPro.

Refusjonskode: 

 • ICPC: K89, K90.
 • ICD: G45, I63.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 01.10.2019.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.07.2020.

Oppdatert: 19.05.2020

Publisert: 01.10.2019

​Fant du det du lette etter?