​Apresolin inneholder virkestoffet hydralazinhydroklorid som brukes til behandling av pasienter med høyt blodtrykk eller hjertesvikt, som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av andre blodtrykkssenkende legemidler.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut hydralazinhydroklorid tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 31.01.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte pakninger med hydralazinhydroklorid tabletter, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Apresolin. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:     

   • Refusjonskode: ICPC: K77, K86, K87. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I50
   • TK.nummer: 0366
   • Vedtaksdato: 06.07.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.01.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Apresolin tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid tabletter på apoteket

Råd til apotet

 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Apresolin tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med hydralazinhydroklorid tabletter. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Apresolin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid tabletter på apoteket
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
​Fant du det du lette etter?