Asasantin Retard inneholder virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre og brukes som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall. (TIA). 


Persantin Retard inneholder virkestoffet dipyridamol og brukes som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og TIA, enten alene eller sammen med acetylsalisylsyre.

Avregistreringene av disse legemidlene kan ramme cirka 32 000 pasienter. 

Leveringsstatus for legemidler som inneholder virkestoffet dipyridamol

Handelsnavn Virkestoff Status Likeverdig, tilgjengelig alternativ
Asasantin Retarddipyridamol 200 mg og acetylsalisylsyre 25 mgAvregistrert fra 01.07.2019Diprasorin
Diprasorindipyridamol 200 mg og acetylsalisylsyre 25 mgVentet tilgjengelig fra uke 27Ingen
Persantin Retarddipyridamol 200 mgAvregistreres fra 15.09.2019Ingen.
Alternativ behandling nødvendig
Aponovadipyridamol 200 mgMidlertidig utgåttIngen.
Alternativ behandling nødvendig
Persantindipyridamol 75 mgNormal forsyning.Ingen

Råd til leger

Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel og kan brukes i stedet for Asasantin Retard.

Persantin Retard har per i dag ikke et tilsvarende legemiddel. Behandling med Persantin Retard bør derfor fases ut. 

Aktuelle legemidler - avhengig av diagnosen - kan være:

 • Lavdose acetylsalisylsyre (Albyl-E, Acetylsalisylsyre)
 • Klopidogrel (Plavix, Clopidogrel)
 • Warfarin (Marevan)
 • Acetylsalisylsyre/ dipyridamol (Diprasorin)
 • Direkte orale antikoagulasjonsmidler (DOAK) - dabigatran (Pradaxa), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana) og rivaroksaban (Xarelto)

Når likeverdige legemidler ikke er tilgjengelig er det svært viktig at berørte pasienter ikke får opphold i behandlingen. Eventuelt må spesialister som indremedisiner, hjertespesialister og nevrologer konsulteres.  

Råd til apotek

 • Informer pasienten om at Asasantin Retard og Persantin Retard blir avregistrert, og at lege bør kontaktes for videre oppfølgning.
 • Pakkene kan frem til avregistreringen leveres som normalt.
 • Etter avregistreringen kan pakkene ekspederes og dekkes som normalt på blå resept i 3 måneder fra avregistreringsdatoen. Etter denne datoen gjelder de vanlige reglene for uregistrerte legemidler.
 • Diprasorin er generika til Asasantin Retard og skal være tilgjengelig fra begynnelsen av juli. Legemiddelfirmaet Orion Pharma melder om god leveranse av Diprasorin fremover.
 • Pass på at pasienter ikke blir gående uten behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. 
 • Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel som kan brukes i stedet for Asasantin Retard.
 • Kontakt lege for videre oppfølging og alternativ behandling.
​Fant du det du lette etter?