Asasantin Retard inneholder virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre og brukes som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall (TIA). 
Persantin Retard inneholder virkestoffet dipyridamol og brukes som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og TIA, enten alene eller sammen med acetylsalisylsyre.

Avregistreringene av disse legemidlene kan ramme ca. 32.000 pasienter. 

Leveringsstatus for legemidler som inneholder virkestoffet dipyridamol

Handelsnavn Virkestoff Status Likeverdig, tilgjengelig alternativ
Asasantin Retarddipyridamol 200 mg og acetylsalisylsyre 25 mgAvregistrert fra 01.07.2019Diprasorin
Diprasorindipyridamol 200 mg og acetylsalisylsyre 25 mgTilgjengelig. Ingen
Persantin Retarddipyridamol 200 mgAvregistrert fra 15.09.2019Aponova
Aponovadipyridamol 200 mgNorske pakninger forventet tilgjengelig fra 15.11.2019. Tillatelse gitt til MT-innehaver til salg av svenske pakninger.
Persantindipyridamol 75 mgNormal forsyning.Ingen

Når likeverdige legemidler ikke er tilgjengelig er det svært viktig at berørte pasienter ikke får opphold i behandlingen. Eventuelt må spesialister som indremedisiner, hjertespesialister og nevrologer konsulteres.

Råd til leger

 • Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel til Asasantin Retard, og kan brukes i stedet.
 • Aponova er et likeverdig legemiddel til Persantin Retard, og kan brukes i stedet.

Råd til apotek

 • Informer pasienten om at Asasantin Retard og Persantin Retard blir avregistrert, og at begge legemidlene har likeverdige legemidler som kan brukes.
 • Asasantin Retard og Persantin Retard kan frem til avregistreringen leveres som normalt.
 • Etter avregistreringen kan pakkene ekspederes og dekkes som normalt på blå resept i 3 måneder fra avregistreringsdatoen. Etter denne datoen gjelder de vanlige reglene for uregistrerte legemidler.
 • Diprasorin er generika til Asasantin Retard og skal være tilgjengelig fra begynnelsen av juli. Legemiddelfirmaet Orion Pharma melder om god leveranse av Diprasorin fremover.
 • Aponova er generika til Persantin Retard og svenske pakninger skal være tilgjengelig.
 • Pass på at pasienter ikke blir gående uten behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. 
 • Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel til Asasantin Retard.
 • Aponova er et likeverdig legemiddel til Persantin Retard.
 • Kontakt lege for videre oppfølging og alternativ behandling.

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 04.06.2019

​Fant du det du lette etter?