​Atenolol inneholder virkestoffet atenolol og brukes mot hypertensjon, angina pectoris, sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt, arytmier, spesielt supraventrikulær takykardi, for reduksjon av ventrikkelfrekvens ved atrieflimmer og ventrikulære ekstrasystoler, symptomatisk behandling av tyreotoksikose og migreneprofylakse.

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut atenololtabletter, som er tilsvarende Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.01.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Atenolol. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

ICPC: -22, -51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N89.

ICD: -22, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94.

TK.nummer: 0366

Vedtaksdato: 22.10.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.01.2019.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Råd til apotek

  • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemiddelet det er mangel på.
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med atenolol tabletter.
  • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med atenolol. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
  • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Atenolol tabletter eller utenlandsk pakning med atenolol tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

  • På grunn av mangelen på Atenolol tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med atenolol tabletter.
  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
​Fant du det du lette etter?