​Atenolol Mylan inneholder virkestoffet atenolol og brukes mot hypertensjon, angina pectoris, sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt, arytmier, spesielt supraventrikulær takykardi, for reduksjon av ventrikkelfrekvens ved atrieflimmer og ventrikulære ekstrasystoler, symptomatisk behandling av tyreotoksikose og migreneprofylakse.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med atenolol tilsvarende Atenolol Mylan 100 mg tabletter, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land.Vedtaket er gyldig til 01.07.2020.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Atenolol Mylan 100 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.
 • Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemiddelet det er mangel på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med atenolol tabletter.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Atenolol Mylan 100 mg tabletter og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med atenolol. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Atenolol Mylan tabletter eller utenlandsk pakning med atenololtabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Atenolol Mylan tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med atenolol tabletter.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med atenolol 100 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Atenolol Mylan. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
 • ICPC: -22, -51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N89.
 • ICD: -22, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 22.10.2018

Legemiddelverkets vedtak er gyldig til 01.07.2020.


​Fant du det du lette etter?