​Atenolol Mylan 25 mg tabletter inneholder virkestoffet atenolol, som er en såkalt betablokker. Det brukes mot hypertensjon, angina pectoris, sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt, arytmier, spesielt supraventrikulær takykardi, for reduksjon av ventrikkelfrekvens ved atrieflimmer og ventrikulære ekstrasystoler, symptomatisk behandling av tyreotoksikose og migreneprofylakse.

Atenolol tabletter leveres i pakninger à 98 tabletter i styrkene 25 mg, 50 mg og 100 mg.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut atenolol 25 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land.Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til  01.05.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.
 • Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med atenolol tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Atenolol Mylan ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med atenolol 25 mg tabletter. Dette kan gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Atenolol Mylan 25 mg tabletter kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med atenolol 25 mg tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Refusjon

Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Atenolol 25 mg Mylan som kan få utenlandske pakninger med atenolol 25 mg tabletter utlevert på blå resept. Ved refusjonsresepter må de utenlandske pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
Refusjonskode:

 • ICPC: -22, -51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N89.
 • ICD: -22, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 26.03.2019

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Atenolol Mylan 25 mg er tilgjengelige igjen, foreløpig satt til 01.05.2020.

​Fant du det du lette etter?