​Atozet er et kombinasjonspreparat med virkestoffene atorvastatin og ezetimib. Disse virkestoffene brukes som kolesterolsenkende ved forebygging av kardiovaskulære hendelser og ved hyperkolesterolemi.

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tabletter med kombinasjonen atrovastatin/ezetimib i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, eller erstatte Atozet med atorvastatin og ezetimib hver for seg. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Atozet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.10.2018.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Atozet, bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger, eller pakninger med atorvastatin og ezetimib hver for seg, på apoteket

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning eller pakninger med atorvastatin og ezetimib hver for seg, som alternativ til Atozet
 • Gi kunden en kopi av pakningsvedlegget for Atozet ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Skriv på apoteketiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske tablettene eller i tablettene med atorvastatin og ezetimib hver for seg. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter  

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger, eller pakninger med atorvastatin og ezetimib hver for seg, på apoteket

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder kombinasjonen atorvastatin/ezetimib kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Atozet. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC og ICD: -26, -27
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 12.02.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 15.10.2018.

​Fant du det du lette etter?