Aurorix inneholder virkestoffet moklobemid og brukes av pasienter med depresjon.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut tabletter med moklobemid 150 mg og 300 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger.

Vedtaket for å levere ut moklobemid 150 mg og 300 mg i utenlandske pakninger er gyldig til 01.09.2020.

Legemiddelverket gir kun tillatelse til at utenlandske pakninger tas inn. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen til de utenlandske pakningene.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med moklobemid på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Aurorix tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg av Aurorix ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med moklobemid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangelen på Aurorix 150 mg og 300 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med moklobemid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.
Refusjonskode:

 • ICPC: -73
 • ICD: -F3
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 30.08.2019

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.09.2020.

Oppdatert: 23.04.2020

Publisert: 02.09.2019

​Fant du det du lette etter?