​Betnovat inneholder virkestoffet betametason og er et potent topikalt kortikosteroid for lindring av inflammatoriske og kløende manifestasjoner av steroidresponsive hudsykdommer.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med betametason krem, tilsvarende til Betnovat krem 30 g og 100 g. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket til Betnovat krem er gyldig til 01.05.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Betnovat krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med betametason på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Ved forskrivning av nye resepter etter 01.05.2021 er Betnovat krem kun tilgjengelig for forskrivning gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med betametason krem.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg for Betnovat ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med betametason. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Etter 01.05.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Betnovat krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med betametason salve/krem dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Etter 01.05.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen. 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Betnovat krem som inneholder betametason kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  o ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99
  o ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.12.2019

Vedtaket til Betnovat krem er gyldig til 01.05.2021.

Oppdatert: 15.10.2020

Publisert: 03.12.2019

​Fant du det du lette etter?