Bicalutamide Teva inneholder virkestoffet bikalutamid og brukes enten alene eller i tillegg til fjerning av prostatakjertelen eller strålebehandling hos pasienter med lokalavansert prostatakreft med høy risiko for utvikling av sykdommen.

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut bikalutamid tabletter, som er tilsvarende Bicalutamide Teva 50 mg og 150 mg tabletter, i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.04.2019.

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at utenlandske pakninger med bikalutamid tabletter kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Bicalutamide Teva. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: Y77. ICD: C61.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 25.10.2018

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.04.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Bicalutamide 50 mg 30 og 100 enpac og 150 mg 100 enpac tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering. Dette gjelder særlig legemiddelform, styrke og dosering, som skal stemme overens med legemiddelet det er mangel på.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med bikalutamid tabletter.
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Bicalutamide 50 mg tabletter og for Bicalutamide 150 mg tabletter, og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med bikalutamid. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette.
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Bicalutamide Teva tabletter eller utenlandsk pakning med bikalutamid tabletter ikke kan skaffes.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Bicalutamide Teva tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bikalutamid tabletter.
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Oppdatert: 30.11.2018

Publisert: 26.10.2018

​Fant du det du lette etter?