​Bakgrunnen for salgsstoppen er at europeiske legemiddelmyndigheter har funnet forurensning i valsartan fra en kinesisk virkestoffprodusent.

Ingen akutt helserisiko

Forurensingen medfører ingen akutt helserisiko for pasienter, men for sikkerhets skyld har salget av berørte produkter blitt stanset. Langtidsbruk kan muligens gi en litt økt kreftrisiko. Europeiske legemiddelmyndigheter vil så snart som mulig gjøre en vurdering av dette. 

Les mer om dette i nyheten «Salgsstopp på blodtrykksmedisiner med valsartan»

Råd til pasienter:

  • Det kan oppstå mangel på legemidler som inneholder valsartan. Det kan derfor være nødvendig at du må bytte til et annet legemiddel med tilsvarende virkning.
  • Du vil få informasjon på apoteket om det legemidlet du vanligvis bruker kan skaffes eller om du må ta kontakt med fastlegen for å få ny resept.
  • Det finnes flere legemidler med tilnærmet samme virkning som valsartan, slik at du vil få behandling som er like god som den du vanligvis bruker.
  • Ta kontakt med lege eller apotek hvis du har spørsmål eller er bekymret. 

Behov for kontroll etter bytte?

Det vil i de fleste tilfellene ikke være nødvendig med kontroller utover de vanlige kontrollene ved ukomplisert høyt blodtrykk og normal nyrefunksjon. Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt eller andre komplikasjoner, kan det være nyttig med kontroll 2-3 uker etter du har byttet til et annet legemiddel, for å vurdere virkning og etterlevelse av behandlingen.

Se også...

​Fant du det du lette etter?