Borgal vet injeksjonsvæske inneholder virkestoffene trimetoprim og sulfadoksin, og brukes mot infeksjoner hos storfe, sau, geit, hest, gris og hund forårsaket av mikroorganismer følsomme for trimetoprim og sulfadoksin, f.eks. luftveisinfeksjoner, nyre- og urinveisinfeksjoner, mage-tarminfeksjoner og metritt.

Legemidler som kan brukes i stedet

Veterinærpreparater på godkjenningsfritak med trimetoprim/sulfadoksin er tilgjengelige og kan brukes som alternativ til Borgal vet injeksjonsvæske. Apotekene kan i mangelperioden utlevere utenlandske veterinærpreparater med trimetoprim/sulfadoksin på godkjenningsfritak uten at søknaden fra den enkelte veterinær er forhåndsgodkjent av Legemiddelverket. Søknadene ettersendes til Legemiddelverket.

Apotek eller dyreeier tar kontakt med veterinær for å avtale bytte til alternativt preparat.

Fordi trimetoprim/sulfadoksin brukes mye til matproduserende dyr, skal apotekene kun utlevere preparater fra EØS-land, som er godkjent til minst èn matproduserende dyreart.

Vedtaket er gyldig til 30.09.2019.

​Fant du det du lette etter?