​Bricanyl injeksjonsvæske inneholder virkestoffet terbutalinsulfat og brukes mot lungesykdommer.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at AstraZeneca leverer ut svenske pakninger tilsvarende Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, 10x1 ml ampuller. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 30.10.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Bricanyl injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med terbutalinsulfat 0,5 mg/ml injeksjonsvæske på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske.
 • Gi pasient en kopi av norsk pakningsvedlegg av Bricanyl injeksjonsvæske ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med terbutalinsulfat 0,5 mg/ml. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Bricanyl injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med terbutalinsulfat 0,5 mg/ml, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske som inneholder terbutalinsulfat 0,5 mg/ml kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt varenummer (uregistrert varenummer) og §3a i FarmaPro.

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: R95, R96, T99.
  • ICD: E84, J43, J44, J45.
 • TK. nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 15.10.2019.

Legemiddelverkets tillatelse til svenske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske er gyldig til 30.10.2020.

Oppdatert: 07.09.2020

Publisert: 28.10.2019

​Fant du det du lette etter?