​Burinex tabletter inneholder virkestoffet bumetanid som virker vanndrivende. Det brukes for eksempel for behandling av alle former for ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon i voksne.

Leveringssituasjon

Det er mangel på Burinex 2 mg tabletter. Ny forsyning ventes 30.06.2019. Årsaken til mangelen er økt etterspørsel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut utenlandske pakninger med bumetanid 1mg og 2 mg fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Vedtaket er gyldig til 01.08.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Burinex tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apotek.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe, må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering.
 • Legemiddelverket godkjenner at apotek leverer ut pakninger med 1 mg til pasienter som bruker 2 mg . Vær nøye med å endre dosering og informere pasienten.  
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Burinex og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å infomerer kunden om dette.

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • Hvis du bruker Burinex 2 mg kan du få utlevert pakning med Burinex 1 mg. Vær nøye med å følge doseringsanbefalingen.
 • På grunn av mangelen på Burinex 2 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bumetanid tabletter. 
 • Det kan være begrenset tilgang på de utenlandske pakningene. Ta kontakt med lege dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe.

Refusjon

Ved refusjonsresepter må de utenlandske pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  ICPC: -51, D97, K07, K77, K82, U99
  ICD: I27, I50, K70, K72, K74, N18, R60, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 03.04.2019

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.08.2019.

 

 

​Fant du det du lette etter?