​Burinex tabletter inneholder virkestoffet bumetanid som virker vanndrivende. Det brukes for eksempel for behandling av alle former for ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon i voksne.

Leveringssituasjon

Det er mangel på Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Ny forsyning ventes 1. mai 2019. Årsaken til mangelen er kapasitetsproblemer hos tilvirkeren.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med bumetanid i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom de utenlandske pakninger er tilgjengelig. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Burinex 1 mg eller Burinex 2 mg. Vedtaket er gyldig til 01.06.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Burinex tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apotek
 • Dersom de utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten eventuelt få andre medisiner eller behandling
 • Anbefalt alternativ behandling er furosemid tabletter
 • Pasienter som ikke får Burinex settes over på furosemid med dosering 1 mg Burinex (bumetanid) = 40 mg furosemid

Råd til apotek

 • Kontroller at legemidlet som gis pasienten stemmer overens med de utenlandske pakningene Legemiddelverket har godkjent for utlevering
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Burinex og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Hvis ikke utenlandske pakninger av Burinex tabletter er å få tak i må lege kontaktes for eventuelt bytte til furosemid
 • Det kan være andre hjelpestoffer i furosemid tabletter. Dette kan gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Burinex 1 mg og 2 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bumetanid tabletter
 • Dersom de utenlandske pakninger med bumetanid ikke er tilgjengelig kan det være at du får forskrevet furosemid i stedet for Burinex etter samråd med din lege
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Det er kun pasienter som har blå resept fra legen på Burinex 1 mg og 2 mg som kan få utenlandske pakninger med bumetanid tabletter utlevert på blå resept. Ved refusjonsresepter må de utenlandske pakningene ekspederes på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  ICPC: -51, D97, K07, K77, K82, U99
  ICD: I27, I50, K70, K72, K74, N18, R60, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 03.04.2019

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til Burinex 1 mg og 2 mg er tilgjengelig igjen, foreløpig satt til 01.06.2019.

 

 

​Fant du det du lette etter?