​Burinex tabletter inneholder virkestoffet bumetanid som virker vanndrivende. Det brukes for eksempel i behandling av alle former for ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon hos voksne.

Leveringsstatus

 • Ny forsyning av Burinex 1 mg ventes til 21.08.2020
 • Burinex 2 mg og 5 mg er tilgjengelig

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 1 mg og 2 mg tabletter, 100 stk, fra EU-/EØS-land og USA. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2020 for Burinex 2 mg tabletter.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2020 for Burinex 1 mg tabletter.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ingen innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Burinex tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med bumetanid 1 mg eller 2 mg tabletter på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Burinex 1 mg eller 2 mg tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Burinex  ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kunden om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
Ved bruk av multidose:
 • Kontroller om pasienter som til vanlig får Burinex tabletter lagt i multidose, har fått legemidlet.
 • Kontakt forskriver dersom Burinex tabletter mangler i multidosen. Burinex tabletter må eventuelt tas ved siden av andre legemidler i multidosen.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Burinex 1 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bumetanid 1 mg og 2 mg tabletter, dersom de kan skaffes.
 • Apoteket kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og USA tilsvarende Burinex 1 mg og 2 mg tabletter, som inneholder bumetanid 1 mg eller 2 mg, kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  ICPC: -51, D97, K07, K77, K82, U99.
  ICD: I27, I50, K70, K72, K74, N18, R60, Z94.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.04.2019.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.09.2020 for Burinex 2 mg tabletter.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.09.2020 for Burinex 1 mg tabletter.

Oppdatert: 31.07.2020

Publisert: 19.03.2019

​Fant du det du lette etter?