​Burinex tabletter inneholder virkestoffet bumetanid som virker vanndrivende. Det brukes for eksempel i behandling av alle former for ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon hos voksne.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 2 mg tabletter, 100 stk, fra EU-/EØS-land og USA. 

Vedtaket er gyldig til 15.02.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Burinex tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med bumetanid 2 mg tabletter på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Burinex 2 mg tabletter.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Burinex  ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kunden om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
Ved bruk av multidose:
 • Kontroller om pasienter som til vanlig får Burinex tabletter lagt i multidose, har fått legemidlet.
 • Kontakt forskriver dersom Burinex tabletter mangler i multidosen. Burinex tabletter må eventuelt tas ved siden av andre legemidler i multidosen.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Burinex 2 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bumetanid 2 mg tabletter, dersom de kan skaffes.
 • Apoteket kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land og USA tilsvarende Burinex 2 mg tabletter, som inneholder bumetanid 2 mg, kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  ICPC: -51, D97, K07, K77, K82, U99.
  ICD: I27, I50, K70, K72, K74, N18, R60, Z94.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.04.2019.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 15.02.2021.

Oppdatert: 06.11.2020

Publisert: 19.03.2019

​Fant du det du lette etter?