​Calcium-Sandoz inneholder kalsium og brukes som forebyggende og i behandling av kalsiummangel og osteoporose og i behandling av svekkelse i benbygningen hos barn og voksne.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut kalsium i brusetabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Calcium-Sandoz igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.12.2019.

Dette vedtaket gjelder ikke for legemidler som selges utenfor apotek.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Calcium-Sandoz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Råd til apotek

  • Det er viktig å unngå hamstring
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med kalsium brusetabletter
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Calcium-Sandoz ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kalsium brusetabletter. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
  • Utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter bør ikke være tilgjengelige i selvvalget, men kun utleveres på forespørsel for å sikre at kunden får tilstrekkelig informasjon og norsk pakningsvedlegg

Råd til pasienter  

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
  • På grunn av mangelen på Calcium-Sandoz kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter på apoteket
​Fant du det du lette etter?