​Calcium-Sandoz inneholder kalsium og brukes som forebyggende og i behandling av kalsiummangel og osteoporose og i behandling av svekkelse i benbygningen hos barn og voksne.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger av kalsium brusetabletter, tilsvarende til Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter, 20 stk og 100 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.05.2020.

Dette vedtaket gjelder ikke for legemidler som selges utenfor apotek.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium brusetabletter på apoteket.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

Råd til apotek

  • Det er viktig å unngå hamstring.
  • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med kalsium brusetabletter.
  • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Calcium-Sandoz ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre salter/hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med kalsium brusetabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
  • Utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter bør ikke være tilgjengelige i selvvalget, men kun utleveres på forespørsel for å sikre at kunden får tilstrekkelig informasjon og norsk pakningsvedlegg.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • På grunn av mangelen på Calcium-Sandoz kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter dersom de kan skaffes.

Refusjon

  • Helfo tillater at utenlandske pakninger med kalsium brusetabletter kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad til Calsium-Sandoz brusetabletter.

Oppdatert: 23.03.2020

Publisert: 04.05.2018

​Fant du det du lette etter?