​Cardizem Retard inneholder virkestoffet diltiazem og brukes mot høyt blodtrykk og angina pectoris.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut depottabletter med diltiazem 90 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.04.2020.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Cardizem Retard 90 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diltiazem 90 mg depottabletter på apoteket.
 • Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasientene om hvorfor de får utenlandsk pakning med Cardizem Retard 90 mg depottabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Cardizem ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med diltiazem 90 mg depottabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling. 

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
 • På grunn av mangel på Cardizem Retard 90 mg depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med diltiazem 90 mg depottabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med diltiazem 90 mg depottabletter kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

 • Refusjonskode:
   • ICPC: -51, K74, K86, K87
   • ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 17.07.2019


Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til 01.04.2020.

Oppdatert: 07.02.2020

Publisert: 17.07.2019

​Fant du det du lette etter?