​Carduran CR er en selektiv alfablokker som brukes til behandling av høyt blodtrykk og ved vannlatingsbesvær ved benign prostatahyperplasi.

For å unngå legemiddelmangel har Pfizer har fått tillatelse til å forsyne det norske markedet med deres likeverdige svenske legemiddel Alfadil 8 mg depottabletter. Legemiddelverket har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut Alfadil. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.05.2018.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Carduran CR bør få informasjon om at de kan få Alfadil på apoteket

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut Alfadil må være nøye med å informere kundene om hvorfor Alfadil utleveres i stedet for Carduran CR
  • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Carduran CR og gi det til kunden ved utlevering av Alfadil
  • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
  • Ta kontakt med forskrivende lege dersom Carduran CR eller Alfadil ikke kan skaffes for å finne et alternativ

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte Alfadil depottabletter, som inneholder doksazosin, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Carduran CR. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: -51, K86, K87, Y85. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, N40, Z94.
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 10.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.05.2018.

​Fant du det du lette etter?