​Carduran CR er en selektiv alfablokker som brukes til behandling av høyt blodtrykk og ved vannlatingsbesvær ved benign prostatahyperplasi.

For å unngå legemiddelmangel fikk Pfizer tillatelse til å forsyne det norske markedet med deres likeverdige svenske legemiddel Alfadil 8 mg depottabletter. Legemiddelverket bestemte derfor at apotek kunne levere ut Alfadil uten at det er nødvendig å søke godkjenningsfritakLegemiddelverket lar tillatelsen til salg av Alfadil stå til 31.05.2018, med forlengelse til 31.07.2018..

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Carduran CR 8 mg bør få informasjon om at de kan få Alfadil på apoteket

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut Alfadil må være nøye med å informere kundene om hvorfor Alfadil utleveres i stedet for Carduran CR 8 mg
  • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Carduran CR og gi det til kunden ved utlevering av Alfadil
  • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
  • Ta kontakt med forskrivende lege dersom Carduran CR 8 mg eller Alfadil ikke kan skaffes for å finne et alternativ

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at uregistrerte Alfadil depottabletter, som inneholder doksazosin, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Carduran CR 8 mg. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: -51, K86, K87, Y85. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, N40, Z94.
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 10.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 31.07.2018.

​Fant du det du lette etter?