​Carduran CR inneholder virkestoffet doksazosin som er en selektiv alfablokker som brukes til behandling av høyt blodtrykk og ved vannlatingsbesvær ved benign prostatahyperplasi.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Carduran CR 8 mg depottabletter er ventet fra slutten av oktober 2019. Carduran CR 4 mg depottabletter er tilgjengelig.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har gitt tillatelse til at både MT-innehaver og apotek inntil videre kan levere ut doksazosin 4 mg og 8 mg depottabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang til de utenlandske pakningene. Vedtaket er gyldig til 01.01.2020.

I dette tilfellet kan apoteket levere utenlandske pakninger uten at det foreligger søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Carduran CR 4 mg depottabletter er tilgjengelig.
 • Pasienter som bruker Carduran CR 4 mg eller 8 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med doksazosin. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe, må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Råd til apotek

 • Carduran CR 4 mg depottabletter er tilgjengelig.
 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med doksazosin.
 • Gi kunden en kopi av norsk pakningsvedlegg for Carduran CR ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med doksazosin. Dette kan i svært sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Carduran CR eller utenlandsk pakning med doksazosin 4 mg eller 8 mg depottabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • Carduran CR 4 mg depottabletter er tilgjengelig.
 • På grunn av mangelen på Carduran CR 8 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksazosin på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at tilsvarende utenlandske pakninger med depottabletter med doksazosin 4 mg og 8 mg, kan utleveres på blå resept. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K86, K87, Y85. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, N40, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til 01.01.2020.

Oppdatert: 20.09.2019

Publisert: 02.05.2018

​Fant du det du lette etter?