​Carduran CR inneholder virkestoffet doksazosin som er en selektiv alfablokker som brukes til behandling av høyt blodtrykk og ved vannlatingsbesvær ved benign prostatahyperplasi.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut doksazosin 4 mg og 8 mg depottabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Carduran CR 4 mg og 8 mg igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.07.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Carduran CR 4 mg eller 8 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig.

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med doksazosin
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Carduran CR og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med doksazosin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Carduran CR eller utenlandsk pakning med doksazosin 4 mg eller 8 mg depottabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Carduran CR 4 mg og 8 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksazosin på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at tilsvarende utenlandske pakninger med depottabletter med doksazosin 4 mg og 8 mg, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Carduran CR 4 mg og 8 mg. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K86, K87, Y85. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, N40, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Carduran CR 4 mg og 8 mg er tilgjengelig igjen, foreløpig satt til 01.07.2019.

​Fant du det du lette etter?