​Carduran CR inneholder virkestoffet doksazosin som er en selektiv alfablokker som brukes til behandling av høyt blodtrykk og ved vannlatingsbesvær ved benign prostatahyperplasi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut doksazosin 4 mg og 8 mg depottabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Carduran CR 4 mg og 8 mg igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.07.2019.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Carduran CR 4 mg eller 8 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig.

Råd til apotek

 • Det er viktig å unngå hamstring. Lever ut kun én pakning per kunde
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning med doksazosin
 • Apotekene bør skrive ut et norsk pakningsvedlegg for Carduran CR og gi det til kunden ved utlevering av utenlandsk pakning
 • Apotekene bør påføre etiketten at det er byttet legemiddel
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med doksazosin. Dette kan gi risiko for allergi. Vær derfor nøye med å informere kundene om dette
 • Ta kontakt med forskrivende lege for å finne et alternativ dersom Carduran CR eller utenlandsk pakning med doksazosin 4 mg eller 8 mg depottabletter ikke kan skaffes

Råd til pasienter

 • På grunn av mangelen på Carduran CR 4 mg og 8 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksazosin på apoteket, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig
 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek

Refusjon

Legemiddelverket godkjenner at tilsvarende utenlandske pakninger med depottabletter med doksazosin 4 mg og 8 mg, kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av mangel på forhåndsgodkjent Carduran CR 4 mg og 8 mg. Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K86, K87, Y85. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, N40, Z94.
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets vedtak om refusjon er gyldig til norske pakninger med Carduran CR 4 mg og 8 mg er tilgjengelig igjen, foreløpig satt til 01.07.2019.

​Fant du det du lette etter?