Carduran CR inneholder virkestoffet doksazosin og er et legemiddel som brukes til behandling av hypertensjon eller symptomatisk behandling av benign prostatahyperplasi.

Forventet levering er i løpet av august 2016. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut doksazosin depottabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 01.09.2016.

Carduran CR 8 mg er fortsatt tilgjengelig.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Carduran CR bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Det kan ta noe tid før apotekene får inn utenlandske pakninger - legen bør eventuelt rådføre seg med apoteket.

Råd til pasienter

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Råd til apotek

  • Apotek som leverer ut utenlandske pakninger uten norsk pakningsvedlegg må være nøye med å informere kundene om hvorfor det utleveres en utenlandsk pakning.
  • Apotekene bør kopiere et norsk pakningsvedlegg for Carduran CR og gi det til kunden.
  • Apoteket bør skrive at det er byttet legemiddel på apoteketiketten.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i depottablettene. Dette gir risiko for allergi. Apotekene må derfor være nøye med å informere kundene om dette.

Refusjon

Helsedirektoratet godkjenner at uregistrerte depottabletter som inneholder doksazosin med styrke 4 mg kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av leveringsproblemer av forhåndsgodkjent Carduran CR depottabletter "Pfizer". Apotekene må ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og § 3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

  • Refusjonskode: ICPC: -51, K86, K87, Y85. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, N40, Z94
  • TK.nummer: 0366
  • Vedtaksdato: 27.06.2016

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Helsedirektoratets godkjenning er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.09.2016

 

Hva skjer videre?

 

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.